MENU

Air Blow Cable เทคโนโลยีก้าวหน้า ช่วยลดต้นทุนในการทำงาน

27/09/2022
By ฺิBBtec Admin
Title

งานนำสายสื่อสารลงใต้ดิน 

เป็นงานที่สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน และยกเลิกเสาไฟฟ้าในเขตเมือง เพื่อปรับเปลี่ยนให้เมืองทันสมัย ไร้เสาไฟ ลดผลกระทบจากความขัดข้องสัญญาณ ลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ หรือสายไฟหรือสายสื่อสารไหม้จากสัตว์ต่างๆ เช่น งู นก กระรอก นั้นลดน้อยลง ปรับปรุงภูมิทัศน์อันสวยงามให้กับบ้านเมือง เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคต ปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังที่เกิดขึ้นจากการลักลอบพาดสายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน จนทำให้เกิดปัญหาด้านทัศนียภาพ รวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ เช่น รถเกี่ยวสายสื่อสารเหนี่ยวรั้งเสาไฟฟ้าล้ม และปัญหาเพลิงไหม้สายสื่อสาร ส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า และความปลอดภัยของประชาชน 

วันนี้จะพาท่านผู้อ่านได้ทราบถึงจุดเด่นของเทคโนโลยี Air Blow Cable ว่ามีส่วนช่วยและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง เริ่มต้นกันที่ความหมายของสายเคเบิลและสายใยนำแสงกันก่อนเลย 

 

สายเคเบิล (Wiring Cable) 

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับ-ส่งสัญญาณข้อมูลไปยังปลายทางที่ต้องการ มักนำมาติดตั้งใช้ในงานระบบเน็ตเวิร์ค เช่น เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ กล้องวงจรปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสายโทรศัพท์เพื่อใช้ภายในบ้าน สำนักงาน และยังนำมาใช้ในงานส่งกำลังไฟฟ้าและงานควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรร

 

สายใยแก้วนำแสง หรือสายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Cable

เป็นสายสัญญาณที่ผลิตมาจากแก้วและหุ้มด้วยใยพิเศษที่ป้องกันการกระแทกและฉนวน โดยมีคุณสมบัติเหมือนเป็นท่อเพื่อส่งสัญญาณแสงจากต้นทางไปยังปลายทาง และมีอุปกรณ์ที่ต้นทางและปลายทางทำหน้าที่แปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณข้อมูลเพื่อนำไปใช้งาน สายใยแก้วนำแสงจะมีต้นทุนที่ต่ำมากและส่งข้อมูลได้เป็นปริมาณมากๆ ซึ่งด้วยคุณสมบัติดังกล่าวทำให้ถูกนำมาใช้เพื่อส่งข้อมูลในโครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) และสื่อสารข้อมูล 

 

สายไฟเบอร์ออฟติกชนิดร้อยท่อฝังดิน (Underground Fiber Optic Cables) 

เป็นสายไฟเบอร์ออฟติกชนิดฝังดินแต่ไม่สามารถนำไปฝั่งได้เลยโดยตรง โดยทั่วไปแล้วสายเคเบิลไฟเบอร์ประเภท Underground จะถูกดึงเข้าไปในท่อซึ่งถูกฝังอยู่ใต้ดิน จะฝั่งอยู่ที่ความลึกประมาณ 1 เมตร หรือมากกว่านั้นแล้วแต่งาน เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกขุดขึ้นมาได้ง่ายๆ สายไฟเบอร์เคเบิลแบบ Outdoor จะถูกออกแบบให้เพิ่มสารหล่อลื่น (Fiber gel) เข้าไปเพื่อลดแรงเสียดทานเมื่อมีแรงดึงที่สูง แต่ก็ยังสามารถเสียหายได้หากไม่ได้รับการติดตั้งที่ถูกต้อง โดยปกติแล้วสายไฟเบอร์ออฟติกที่ติดตั้งกับงานประเภทนี้ มักจะติดตั้งภายในท่อที่เพื่อป้องกันสายถูกกดทับให้เกิดความเสียหาย เช่นใน ท่อ HDPE, ท่อเหล็ก,ท่อ Micro duct วิธีที่ติดตั้งก็มีอยู่ 2 วิธีหลักๆ  คือ ดึงสาย (Pulling) และใช้ลมเป่า (Air Blowing) 

 

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด (BBTEC) เป็นผู้บุกเบิกการนำสายสื่อสารลงใต้ดินโดยใช้เทคโนโลยีการเป่าสายไฟเบอร์หรือที่เรียกว่า Air Blow Fiber ซึ่ง เทคโนโลยี Air Blow Cable เป็นการติดตั้งท่อพลาสติก PVC ลงในท่อใต้ดิน แล้วทำการติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสงเข้าไปโดยการเป่าลม ที่แรงลมไม่เกิน 15 bars มีความเร็วในการติดตั้งที่ 100 เมตรต่อนาที หรือ 1 กิโลเมตรภายในเวลาไม่เกินสิบนาที สายเคเบิล OFC ชนิด Air Blown Cable มีจุดเด่นเรื่องความจุของเส้นใยแก้วนำแสงที่เพิ่มขึ้น สามารถจุเส้นใยนำแสงได้เป็นจำนวนมาก โดยท่อหลัก (Main Duct) ขนาด Ø 4-5 สามารถติดได้ 4 ท่อย่อย (Sub-Duct) ในขณะที่ท่อย่อย ขนาด Ø 1 (25 mm.) ค่าเช่าท่อ 9,650 บาท/กิโลเมตร/เดือน การติดตั้งท่อไมโครดักท์ 3,216.67 บาท/กิโลเมตร/เดือน (9,650/3 = 3,216.67 บาท/กิโลมตร/เดือน) (216 core/ท่อ หรือ ทั้งหมด 648 core) และการติดตั้งท่อไมโครดักท์ ขนาด 10/8 mm ได้ 4 ค่าเช่าท่อไมโครดักท์ 2,412.5 บาท/กิโลมตร/เดือน (9,650/4 = 2,412.5 บาท/กิโลมตร/เดือน (96 core/ท่อ หรือ ทั้งหมด 384 Core)

 

Air Blown Cable 

เหมาะสำหรับติดตั้งใต้พื้นดินมากกว่าแขวนอากาศ สามารถช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนลง โดยการลงทุนการเปิดหน้าดินแค่ครั้งเดียวและสามารถฝังท่อเผื่อการใช้งานในอนาคตได้โดยไม่ต้องลุงทุนเปิดหน้าดินซ้ำซ้อน เมื่อไหร่ที่ต้องการ Cable เพิ่มก็เป่าสายเข้าใน Micro Tube ที่ว่างอยู่ได้ Air Blow นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบัน โดย BBTEC ได้นำเข้าเทคโนโลยีนี้มาจากประเทศ สวิตเซอร์แลนด์และเกาหลี การใช้ท่อพลาสติกที่รวบรวมกันสามารถติดตั้งสายไฟเบอร์ได้มากขึ้นเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเช่าท่อใต้ดินที่คิดจากหน้าตัดของสายที่ติดตั้งลงไป

BBTEC ผู้ให้บริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมแบบครบวงจรด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ BBTEC ให้บริการออกแบบและติดตั้งพร้อมทั้งบำรุงรักษาเสาสัญญาณโทรคมนาคม (Base Transceiver Station), ออกแบบและติดตั้งโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือในอาคาร (Inside Building Cell site) รวมไปถึงเครือข่ายกระจายสัญญาณไวไฟ (Wi-Fi) และบริการติดตั้งพร้อมบำรุงรักษาสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Network) ในทุกพื้นที่ ด้วยศูนย์บริการทั่วประเทศไทย รวมไปถึงงานนำสายสื่อสารลงใต้ดิน (Underground Cable) และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่ในระบบ GIS ด้วยแพลตฟอร์มบริหารจัดการอย่าง MAXITASK 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BBTEC  Tel:02-016-5444 

RELATED NEWS

06/05/2022
“5G” พลิกโฉมอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง
การเข้ามาของระบบเทคโนโลยีสื่อสาร 5G ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกเป็นอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพราะเทคโนโลยี 5G ไม่ได้เป็นเพียงเครือข่ายไร้สายที่จำกัดการเชื่อมต่อเพียงมือถือเท่านั้น แต่ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในเรื่องของความเร็ว ทำให้เทคโนโลยี 5G มีศักยภาพในการเชื่อมอุปกรณ์ทุกชนิดที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ หรือที่เราเรียกว่า Internet of Thing (loT) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดนวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่
30/07/2021
เปิดปฏิบัติการยกระดับอุตสาหกรรม สร้างความปลอดภัยในการทำงานแก่ Dtac-BBtec
วิกฤตโควิด-19 ได้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับระบบซัพพลายเชนโลก และขณะเดียวกันก็เร่งให้เกิดความต้องการใช้งานบริการการเชื่อมต่อและสื่อสาร สำหรับดีแทคความท้าทายสำคัญนั้นคือการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของทีมงานในส่วนปฏิบัติการโครงข่าย ในยามที่กำลังเร่งยกระดับความครอบคลุมของสัญญาณอย่างต่อเนื่อง
Back to Top